Tag: PermbledhjaNjohuriseShpetuese

 • PJESA E DYTË – KREU IV e V

  IV. Për Të Bindur Njeriun për Mëkat, Drejtësi dhe Gjykim, përmes Ungjillit. Për sa i përket bindjes për mëkat, drejtësi dhe gjykim përmes ungjillit, apo besëlidhjes së hirit, njeriu duhet […]

 • PJESA E DYTË – KREU II e III

  II. Për Të Bindur Njeriun për Drejtësi përmes Ligjit Konsidero Galatasve 3:10: Dhe të gjithë ata që themelohen mbi veprat e ligjit janë nën mallkim, sepse është shkruar: “I mallkuar […]

 • PJESA E DYTË – KREU I

  PËRDORIMI PRAKTIK I NJOHURISË SHPËTUESE I përmbajtur në Shkrimet e Shenjta, dhe të shpalosura shkurtimisht në Shpalljen e Besimit dhe në Katekizmat e lartëpërmendura. P;rdorimi kryesor i doktrinës së krishterë […]

 • PJESA E PARË – KREU III e IV

  KREU III Mjetet vizive të parcaktuara për pjesëmarrjen e të zgjedhurve në këtë besëlidhje, dhe lënia pa shfajësim e të gjithë të tjerëve që thirren. “Sepse shumë janë të thirrur.” Mateu […]

 • PJESA E PARË – KREU II

  Zgjidhja për të Zgjedhurit sigurohet në Jezus Krisht përmes Besëlidhjes së Hirit. “Ti je shkatërruar, o Izrael, sepse je kundër meje, kundër ndihmës sate.” Hosea 13:9. I. Edhe pse njeriu, pasi […]

 • PJESA E PARË – KREU I

  PËRMBLEDHJA E NJOHURISË SHPËTUESE KREU I Gjendja jonë e natyrshme mjerane për shkak të thyerjes së Besëlidhjes së Veprave. “Ti je shkatërruar, o Izrael.” – Hozea 13:9. I. Perëndia i plotfuqishëm […]

Vargu i Ditës

“sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës së errësirës të kësaj epoke, kundër frymërave të mbrapshta në vendet qiellore. Prandaj merreni të gjithë armatimin e Perëndisë, që të mund të rezistoni në ditën e mbrapshtë dhe të mbeteni më këmbë pasi t’i keni kryer çdo gjë.” — Ephesians 6:12-13 Listen to chapter . Powered by BibleGateway.com.

Buletini Liturgjik