Portali

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-9278611b76992860aed7f956de932842.png' }}

Ejani të Adhurojmë Perëndinë së Bashku

Studimet e Katekizmit

Stylistically different way of life

15 APR 2016

{{ brizy_dc_image_alt uid='920e5c1564cf73952005b9cec9bf405f11e2cee2.jpeg' }}

Simon Jonesy

Graffiti Artist

A day in the life of a developer

06 MAY 2016

{{ brizy_dc_image_alt uid='5ed19f44527a8d24f3c9faafddb5a71e7e00d067.jpeg' }}

Roberta Frinci

Lead Developer

Mesazhet tona në Podcast apo Videocast

“Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë.” – (Rom 10:17)

{{ brizy_dc_image_alt uid='d03-Img-headphones.jpg' }}

Vendodhja

Lagja 5, Rruga Kadri Pirro,Nr. 46, Durrës.

Ndodhemi tek rrugica përballe “Supermarket Diambe”, godina e parë në të djathtë, kati i parë.


Address

Lagja 5, Rruga Kadri Pirro,

Nr. 46, Durrës.

Vargu i Ditës

“sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës së errësirës të kësaj epoke, kundër frymërave të mbrapshta në vendet qiellore. Prandaj merreni të gjithë armatimin e Perëndisë, që të mund të rezistoni në ditën e mbrapshtë dhe të mbeteni më këmbë pasi t’i keni kryer çdo gjë.” — Ephesians 6:12-13 Listen to chapter . Powered by BibleGateway.com.

Buletini Liturgjik