Lidershipi

Kisha Ungjillore e Reformuar Durrës drejtohet nga pleqësia e saj. Pleqësia është e zgjedhur me votë të lirë nga anëtarët e bashkësisë, dhe e trajnuar në teologji dhe shërbesën e krishterë për të drejtuar bashkësinë që u është besuar për përkujdesje nga Perëndia. Pleqësia përbëhet nga Erion S. Dushi, Gentian N. Pema, dhe Albert J. Kona që është edhe Pastori i bashkësisë.Vargu i Ditës

“sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës së errësirës të kësaj epoke, kundër frymërave të mbrapshta në vendet qiellore. Prandaj merreni të gjithë armatimin e Perëndisë, që të mund të rezistoni në ditën e mbrapshtë dhe të mbeteni më këmbë pasi t’i keni kryer çdo gjë.” — Ephesians 6:12-13 Listen to chapter . Powered by BibleGateway.com.

Buletini Liturgjik