i-am-the-way-the-truth-and-the-life-uggxfisu-598c8c0b3610181fad44bc7f07ad47c2

Leave a Reply

Vargu i Ditës

“Ta konsideroni një gëzim të madh, o vëllezër të mi, kur ndodheni përballë sprovash nga më të ndryshmet, duke e ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri.” — James 1:2-3 Listen to chapter . Powered by BibleGateway.com.

Buletini Liturgjik