i-am-the-way-the-truth-and-the-life-uggxfisu-598c8c0b3610181fad44bc7f07ad47c2

Leave a Reply

Vargu i Ditës

“Asnjë fjalë e keqe le të mos dalë nga goja juaj, por ajo që është e mirë për ndërtimin, sipas nevojës, që t’u japë hir atyre që dëgjojnë.” — Ephesians 4:29 Listen to chapter . Powered by BibleGateway.com.

Buletini Liturgjik