Çfarë Besojmë?

Artikulli Kredot e Katekizmat nga trajton çështjen e domosdoshmërisë të pasjes së kredove dhe katekizmave për pastërtinë dhe funksionimin e Kishës në veçanti dhe të jetës së krishterë në përgjithësi.

Vargu i Ditës

“sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës së errësirës të kësaj epoke, kundër frymërave të mbrapshta në vendet qiellore. Prandaj merreni të gjithë armatimin e Perëndisë, që të mund të rezistoni në ditën e mbrapshtë dhe të mbeteni më këmbë pasi t’i keni kryer çdo gjë.” — Ephesians 6:12-13 Listen to chapter . Powered by BibleGateway.com.

Buletini Liturgjik