studime historike

  • Reformimi i Qeverisjes së Kishës

    Reformimi Protestant Evropian nuk do të kishte mbijetuar pa reformimin e strukturave administruese të Kishës. E sulmuar nga jashtë nga hordhitë e papatit dhe të levave të tij politike, e […]

  • Thumbnail for the post titled: Identiteti i Humbur Historik dhe Teologjik i Kishes Ungjillore

    Identiteti i Humbur Historik dhe Teologjik i Kishes Ungjillore

    Gjatë historisë fjalët ndryshojnë. Disa bëhen arkaike, disa fjalëve të tjera u ndryshon kuptimi, ndërsa disa të tjera duket sikur e humbasin kuptimin që kanë pasur. Kjo e fundit duket […]