Sakramentet

  • Ç’farë Simbolizohet në Darkën e Zotit?

    Qëllimi i sakramentit është që të simbolizojë apo të ilustrojë një apo disa të vërteta të brendshme shpirtërore përmes simboleve të jashtme, të përjetueshme përmes shqisave tona. Në rastin e […]