Kolosianet

  • Kolosianët 1:9-11

    Sa e rendësishme është njohja e vullnetit të Perëndisë për ty? Një herë një drejtues kishe amerikan e ftuan në një vend aziatik për të predikuar. Kishte përgatitur një studim […]

  • Kolosianët 1:6-8

    A ke pasur ndonjëherë dyshime rreth besimit tënd? A ka pasur ndonjë situatë në jetën tënde, në të cilën e ke pyetur veten nëse besimi yt është i kotë? A e ke pyetur ndonjëherë veten nëse ungjilli i Jezusit është me të vërtetë i vërtetë? Pyetja madhore që Pali trajton në këto vargje është: a është ungjilli i mjaftueshëm për ne? Në kishën e Kolosit kishin depërtuar mësues të rremë, të cilët predikonin që Jezusi nuk është i mjaftueshëm për ne, të cilët mësonin se ne kemi nevojë për Jezusin dhe engjëjt, Jezusin dhe respektimin e Ligjit të Zotit, Jezusin dhe vetëmohimin e trupit. Ata shpreheshin se ungjilli, të cilin Epafrai kishte predikuar, nuk ishte i mjaftueshëm. Ata mësonin që ne kemi nevojë sa për ungjillin e Jezusit aq edhe për njohurinë e mistereve të Perëndisë, të cilat vetëm ata i zotëronin. Ajo që bën Pali është se ai na jep katër arsye se përse ne mund të jemi të sigurt në ungjillin, katër arsye se përse ungjilli është mëse i mjaftueshëm.

  • Kolosianët 1:1-2

    A është Krishti gjithçka për ty? A është Krishti i mjaftueshëm për ty? A ke të njejtën dashuri, të njëjtin zjarr dhe të njëjtin përkushtim si në fillimet e besimit? A është Krishti dashuria e jetës sate? A ke një marrëdhenie të gjallë në Krishtin? Ekziston një rrezik shumë i madh për ne si besimtarë; që të largohemi nga Krishti. Mendoni për kishën e Efesit në librin e Zbulesës, e cila pas vetëm një brezi kishte humbur dashurinë e saj të parë për Krishtin. Mendoni për kishën e Laodicesë, e cila kishte humbur zjarrin e saj për Krishtin dhe nuk ishte as e ftohtë dhe as e ngrohtë. Kjo është kaq e rrezikshme për një arsye: që një person, i cili largohet nga Krishti shpesh nuk e kupton se çfarë është duke bërë. Askush nuk largohet nga Zoti për një ditë. Ajo ndodh dalëngadalë dhe shpesh herë pa e kuptuar ne. Pyetja ime për ne është: a jemi larguar nga Krishti?

Vargu i Ditës

“sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës së errësirës të kësaj epoke, kundër frymërave të mbrapshta në vendet qiellore. Prandaj merreni të gjithë armatimin e Perëndisë, që të mund të rezistoni në ditën e mbrapshtë dhe të mbeteni më këmbë pasi t’i keni kryer çdo gjë.” — Ephesians 6:12-13 Listen to chapter . Powered by BibleGateway.com.

Buletini Liturgjik