Artikuj

 • Thumbnail for the post titled: Një Mënyrë e Shkurtër e Studimit të Biblës

  Një Mënyrë e Shkurtër e Studimit të Biblës

  Një Mënyrë e Shkurtër e Studimit të Biblës (pdf) “H”- Bëj pyetje hetimore Ndërsa lexoni Fjalën e Perëndisë, bëni pyetje si: Çfarë thotë ky pasazh? Cili është kuptimi? Kush e […]

 • Thumbnail for the post titled: Pyetja 5: A ka më shumë se një Perëndi?

  Pyetja 5: A ka më shumë se një Perëndi?

  Pyetja 5: A ka më shumë se një Perëndi? Përgjigjja: Ka vetëm një: Perëndia i gjallë dhe i vërtetë. Katekizmi i Shkurtër, pasi na ka dhënë  një përkufizim të shkurtër, […]

 • Thumbnail for the post titled: Kujto Pagëzimin Tënd! – Romakëve 6:1–4

  Kujto Pagëzimin Tënd! – Romakëve 6:1–4

  Haleluja! Krishti u ngjall! Sot kemi privilegjin dhe mundësinë që të mendojmë për Pashkën, ngjalljen e Krishtit, sa bashku me pagëzimin e vëllait tonë në Krishtin, Arian Barakut. Përse vendosëm […]

 • Thumbnail for the post titled: Shpresa e Krishtlindjes: Mbreti ka ardhur!

  Shpresa e Krishtlindjes: Mbreti ka ardhur!

  Unë dua të tërheq vëmendjen tuaj në një profeci e shkruar për vendin e lindjes së Jezusit 700 vjet para se ai të lindte. Profecia gjendet tek libri i Profetit […]

 • Thumbnail for the post titled: Psalmi 8 – Madhështia e Perëndisë dhe Dinjiteti i Njeriut

  Psalmi 8 – Madhështia e Perëndisë dhe Dinjiteti i Njeriut

  Psalmi që kemi përpara për studim është një psalm i veçantë për shumë arsye. Së pari, psalmi 8 është një psalm lavdërimi, dhe është i pari i këtij lloji në […]

 • Gjykimi i Hipokrizisë – Marku 11:12-14; 20-24

  Mrekullia që kemi për studim sot është tepër e veçantë dhe e çuditshme. Çdo mrekulli tjetër të Zotit që kemi studiuar deri tani, ka qenë një mrekulli bekuese, një akt […]

 • A përkujdeset Jezusi për ne? – Marku 4:35-41

  Njeriu modern, pavarësisht se sa shumë flet e debaton për motin, apo për ngrohjen globale, dhe se çfarë duhet të bëjë për ta ndryshuar atë, nuk është aspak në gjendje […]

 • Tani unë shikoj – Marku 7:31-37

  Shumë prej mrekullive të Zotit tonë ishin mrekulli shërimesh. Fuqia e Perëndisë në jetën e njeriut shihet shumë qartë dhe personalisht kur i verbëri shikon, leprozi pastrohet, i shurdhi dëgjon, […]

 • Peshkatari Hyjnor – Luka 5:1-11

  Shpesh herë ne e përdorim titullin “Zot” kur flasim për Jezus Krishtin pa e kuptuar tërë thellësinë e kuptimit që përmban ky titull. Jezus Krishti është vërtetë Zoti i gjithçkaje. […]

 • Fitore mbi Satanin – Marku 5:1-20

  Nga të gjitha mrekullitë e Zotit tonë, ato më të mistershmet për ne janë ato që kishin të bënin me mbretërinë e fuqive të errësirës. Për shumë, rrëfimet biblike të […]

Vargu i Ditës

“sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës së errësirës të kësaj epoke, kundër frymërave të mbrapshta në vendet qiellore. Prandaj merreni të gjithë armatimin e Perëndisë, që të mund të rezistoni në ditën e mbrapshtë dhe të mbeteni më këmbë pasi t’i keni kryer çdo gjë.” — Ephesians 6:12-13 Listen to chapter . Powered by BibleGateway.com.

Buletini Liturgjik