SC Portfolio List

United State : Florida

Mesazhi i Krishtlindjes 2015
Mesazhi i Krishtlindjes 2015
Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo...
Read More
Ora e Birit Ka Ardhur – Gjoni 12:20-23
Dhe midis atyre që ishin ngjitur për të adhuruar gjatë festës ishin edhe disa Grekë....
Read More

United State : Califonia

Mesazhi i Krishtlindjes 2015
Mesazhi i Krishtlindjes 2015
Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo...
Read More
Ora e Birit Ka Ardhur – Gjoni 12:20-23
Dhe midis atyre që ishin ngjitur për të adhuruar gjatë festës ishin edhe disa Grekë....
Read More

Italy Has Image

Mesazhi i Krishtlindjes 2015
Mesazhi i Krishtlindjes 2015
Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. – Ungjilli i Gjonit 3:16
Read More