Layout United States

12 Nov, 2017
Shërbesa e së Dielës
 • Sunday, 10:00 am - Sunday, 12:00 pm
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres
Adhurmi i Perëndisë Triunë është detyra më e rëndësishme e besimtarit. Gjoni 4:23-24 thotë se Perëndia At kërkon adhurues që ta adhurojnë në Frymë e në të vërtetë.
12 Nov, 2017
Shkolla e së Dielës
 • Sunday, 08:00 am - Sunday, 13:00 pm
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres, Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
“Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën u shkruan për mësimin tonë, që me anë të këmbënguljes dhe të ngushëllimit të Shkrimeve, të kemi shpresë.” - Rom. 15:4
7 Nov, 2017
Koha e Lutjes
 • Tuesday, 19:00 pm - Wednesday, 20:00 pm
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres, Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Ora apo shërbesa e lutjes është çdo ditë të mërkure në orën 18 të mbrëmjes. Lutja është hidrocentrali i një kishe lokale. Një kishë pa lutje është një kishë pa jetë, pa dritë, pa fuqi. Apostulli Pal shkroi “Lutuni pa pushim.” (1 Sel. 5:17).

Layout United States - 2 Columns

12 Nov, 2017
Shërbesa e së Dielës
 • Sunday, 10:00 am - Sunday, 12:00 pm
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres
Adhurmi i Perëndisë Triunë është detyra më e rëndësishme e besimtarit. Gjoni 4:23-24 thotë se Perëndia At kërkon adhurues që ta adhurojnë në Frymë e në të vërtetë.
12 Nov, 2017
Shkolla e së Dielës
 • Sunday, 08:00 am - Sunday, 13:00 pm
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres, Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
“Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën u shkruan për mësimin tonë, që me anë të këmbënguljes dhe të ngushëllimit të Shkrimeve, të kemi shpresë.” - Rom. 15:4
7 Nov, 2017
Koha e Lutjes
 • Tuesday, 19:00 pm - Wednesday, 20:00 pm
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres, Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Ora apo shërbesa e lutjes është çdo ditë të mërkure në orën 18 të mbrëmjes. Lutja është hidrocentrali i një kishe lokale. Një kishë pa lutje është një kishë pa jetë, pa dritë, pa fuqi. Apostulli Pal shkroi “Lutuni pa pushim.” (1 Sel. 5:17).

Layout United States - 3 Columns

12 Nov, 2017
Shërbesa e së Dielës
 • Sunday, 10:00 am - Sunday, 12:00 pm
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres
Adhurmi i Perëndisë Triunë është detyra më e rëndësishme e besimtarit. Gjoni 4:23-24 thotë se Perëndia At kërkon adhurues që ta adhurojnë në Frymë e në të vërtetë.
12 Nov, 2017
Shkolla e së Dielës
 • Sunday, 08:00 am - Sunday, 13:00 pm
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres, Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
“Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën u shkruan për mësimin tonë, që me anë të këmbënguljes dhe të ngushëllimit të Shkrimeve, të kemi shpresë.” - Rom. 15:4
7 Nov, 2017
Koha e Lutjes
 • Tuesday, 19:00 pm - Wednesday, 20:00 pm
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres, Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Ora apo shërbesa e lutjes është çdo ditë të mërkure në orën 18 të mbrëmjes. Lutja është hidrocentrali i një kishe lokale. Një kishë pa lutje është një kishë pa jetë, pa dritë, pa fuqi. Apostulli Pal shkroi “Lutuni pa pushim.” (1 Sel. 5:17).

Layout Turkey

12 Nov, 2017
Shërbesa e së Dielës
 • Sunday, 10:00 am - Sunday, 12:00 pm
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres
00
days
00
hours
00
mins
00
secs
12 Nov, 2017
Shkolla e së Dielës
 • Sunday, 08:00 am - Sunday, 13:00 pm
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres, Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Read More
7 Nov, 2017
Koha e Lutjes
 • Tuesday, 19:00 pm - Wednesday, 20:00 pm
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres, Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Read More

Layout Italy

12 Nov, 2017
 • Sunday, 10:00 am - Sunday, 12:00 pm
Shërbesa e së Dielës
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres
12 Nov, 2017
Shkolla e së Dielës
 • Sunday, 08:00 am - Sunday, 13:00 pm
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres, Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
“Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën u shkruan për mësimin tonë, që me anë të këmbënguljes dhe të ngushëllimit të Shkrimeve, të kemi shpresë.” - Rom. 15:4
Read More
7 Nov, 2017
Koha e Lutjes
 • Tuesday, 19:00 pm - Wednesday, 20:00 pm
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres, Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Ora apo shërbesa e lutjes është çdo ditë të mërkure në orën 18 të mbrëmjes. Lutja është hidrocentrali i një kishe lokale. Një kishë pa lutje është një kishë pa jetë, pa dritë, pa fuqi. Apostulli Pal shkroi “Lutuni pa pushim.” (1 Sel. 5:17).
Read More

Layout Brazil

12 Nov, 2017
Shërbesa e së Dielës
 • Sunday, 10:00 am - Sunday, 12:00 pm
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres
Adhurmi i Perëndisë Triunë është detyra më e rëndësishme e besimtarit. Gjoni 4:23-24 thotë se Perëndia At kërkon adhurues që ta adhurojnë në Frymë e në të vërtetë.
12 Nov, 2017
Shkolla e së Dielës
 • Sunday, 08:00 am - Sunday, 13:00 pm
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres, Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
“Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën u shkruan për mësimin tonë, që me anë të këmbënguljes dhe të ngushëllimit të Shkrimeve, të kemi shpresë.” - Rom. 15:4
Read More
7 Nov, 2017
Koha e Lutjes
 • Tuesday, 19:00 pm - Wednesday, 20:00 pm
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres, Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Ora apo shërbesa e lutjes është çdo ditë të mërkure në orën 18 të mbrëmjes. Lutja është hidrocentrali i një kishe lokale. Një kishë pa lutje është një kishë pa jetë, pa dritë, pa fuqi. Apostulli Pal shkroi “Lutuni pa pushim.” (1 Sel. 5:17).
Read More

Layout Germany

12 Nov, 2017
Shërbesa e së Dielës
 • Sunday, 10:00 am - Sunday, 12:00 pm
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres
Adhurmi i Perëndisë Triunë është detyra më e rëndësishme e besimtarit. Gjoni 4:23-24 thotë se Perëndia At kërkon adhurues që ta adhurojnë në Frymë e në të vërtetë.
12 Nov, 2017
Shkolla e së Dielës
 • Sunday, 08:00 am - Sunday, 13:00 pm
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres, Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
“Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën u shkruan për mësimin tonë, që me anë të këmbënguljes dhe të ngushëllimit të Shkrimeve, të kemi shpresë.” - Rom. 15:4
Read More
7 Nov, 2017
Koha e Lutjes
 • Tuesday, 19:00 pm - Wednesday, 20:00 pm
 • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres, Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Ora apo shërbesa e lutjes është çdo ditë të mërkure në orën 18 të mbrëmjes. Lutja është hidrocentrali i një kishe lokale. Një kishë pa lutje është një kishë pa jetë, pa dritë, pa fuqi. Apostulli Pal shkroi “Lutuni pa pushim.” (1 Sel. 5:17).
Read More