Layout United States

9 Apr, 2017
Shkolla e së Dielës
 • Sunday, 11:00 am - Sunday, 12:00 pm
 • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
“Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën u shkruan për mësimin tonë, që me anë të këmbënguljes dhe të ngushëllimit të Shkrimeve, të kemi shpresë.” - Rom. 15:4
19 Apr, 2017
Koha e Lutjes
 • Wednesday, 08:00 am - Wednesday, 20:00 pm
 • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Ora apo shërbesa e lutjes është çdo ditë të mërkure në orën 18 të mbrëmjes. Lutja është hidrocentrali i një kishe lokale. Një kishë pa lutje është një kishë pa jetë, pa dritë, pa fuqi. Apostulli Pal shkroi “Lutuni pa pushim.” (1 Sel. 5:17).
9 Apr, 2017
Shërbesa e së Dielës
 • Sunday, 08:00 am - Sunday, 11:00 am
 • Kisha Reformuar Durres
 • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Adhurmi i Perëndisë Triunë është detyra më e rëndësishme e besimtarit.

Layout United States - 2 Columns

9 Apr, 2017
Shkolla e së Dielës
 • Sunday, 11:00 am - Sunday, 12:00 pm
 • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
“Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën u shkruan për mësimin tonë, që me anë të këmbënguljes dhe të ngushëllimit të Shkrimeve, të kemi shpresë.” - Rom. 15:4
19 Apr, 2017
Koha e Lutjes
 • Wednesday, 08:00 am - Wednesday, 20:00 pm
 • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Ora apo shërbesa e lutjes është çdo ditë të mërkure në orën 18 të mbrëmjes. Lutja është hidrocentrali i një kishe lokale. Një kishë pa lutje është një kishë pa jetë, pa dritë, pa fuqi. Apostulli Pal shkroi “Lutuni pa pushim.” (1 Sel. 5:17).
9 Apr, 2017
Shërbesa e së Dielës
 • Sunday, 08:00 am - Sunday, 11:00 am
 • Kisha Reformuar Durres
 • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Adhurmi i Perëndisë Triunë është detyra më e rëndësishme e besimtarit.

Layout United States - 3 Columns

9 Apr, 2017
Shkolla e së Dielës
 • Sunday, 11:00 am - Sunday, 12:00 pm
 • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
“Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën u shkruan për mësimin tonë, që me anë të këmbënguljes dhe të ngushëllimit të Shkrimeve, të kemi shpresë.” - Rom. 15:4
19 Apr, 2017
Koha e Lutjes
 • Wednesday, 08:00 am - Wednesday, 20:00 pm
 • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Ora apo shërbesa e lutjes është çdo ditë të mërkure në orën 18 të mbrëmjes. Lutja është hidrocentrali i një kishe lokale. Një kishë pa lutje është një kishë pa jetë, pa dritë, pa fuqi. Apostulli Pal shkroi “Lutuni pa pushim.” (1 Sel. 5:17).
9 Apr, 2017
Shërbesa e së Dielës
 • Sunday, 08:00 am - Sunday, 11:00 am
 • Kisha Reformuar Durres
 • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Adhurmi i Perëndisë Triunë është detyra më e rëndësishme e besimtarit.

Layout Turkey

9 Apr, 2017
Shkolla e së Dielës
 • Sunday, 11:00 am - Sunday, 12:00 pm
 • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
00
days
00
hours
00
mins
00
secs
19 Apr, 2017
Koha e Lutjes
 • Wednesday, 08:00 am - Wednesday, 20:00 pm
 • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Read More
9 Apr, 2017
Shërbesa e së Dielës
 • Sunday, 08:00 am - Sunday, 11:00 am
 • Kisha Reformuar Durres
 • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Read More

Layout Italy

9 Apr, 2017
 • Sunday, 11:00 am - Sunday, 12:00 pm
Shkolla e së Dielës
 • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
19 Apr, 2017
Koha e Lutjes
 • Wednesday, 08:00 am - Wednesday, 20:00 pm
 • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Ora apo shërbesa e lutjes është çdo ditë të mërkure në orën 18 të mbrëmjes. Lutja është hidrocentrali i një kishe lokale. Një kishë pa lutje është një kishë pa jetë, pa dritë, pa fuqi. Apostulli Pal shkroi “Lutuni pa pushim.” (1 Sel. 5:17).
Read More
9 Apr, 2017
Shërbesa e së Dielës
 • Sunday, 08:00 am - Sunday, 11:00 am
 • Kisha Reformuar Durres
 • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Adhurmi i Perëndisë Triunë është detyra më e rëndësishme e besimtarit.
Read More

Layout Brazil

9 Apr, 2017
Shkolla e së Dielës
 • Sunday, 11:00 am - Sunday, 12:00 pm
 • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
“Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën u shkruan për mësimin tonë, që me anë të këmbënguljes dhe të ngushëllimit të Shkrimeve, të kemi shpresë.” - Rom. 15:4
19 Apr, 2017
Koha e Lutjes
 • Wednesday, 08:00 am - Wednesday, 20:00 pm
 • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Ora apo shërbesa e lutjes është çdo ditë të mërkure në orën 18 të mbrëmjes. Lutja është hidrocentrali i një kishe lokale. Një kishë pa lutje është një kishë pa jetë, pa dritë, pa fuqi. Apostulli Pal shkroi “Lutuni pa pushim.” (1 Sel. 5:17).
Read More
9 Apr, 2017
Shërbesa e së Dielës
 • Sunday, 08:00 am - Sunday, 11:00 am
 • Kisha Reformuar Durres
 • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Adhurmi i Perëndisë Triunë është detyra më e rëndësishme e besimtarit.
Read More

Layout Germany

9 Apr, 2017
Shkolla e së Dielës
 • Sunday, 11:00 am - Sunday, 12:00 pm
 • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
“Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën u shkruan për mësimin tonë, që me anë të këmbënguljes dhe të ngushëllimit të Shkrimeve, të kemi shpresë.” - Rom. 15:4
19 Apr, 2017
Koha e Lutjes
 • Wednesday, 08:00 am - Wednesday, 20:00 pm
 • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Ora apo shërbesa e lutjes është çdo ditë të mërkure në orën 18 të mbrëmjes. Lutja është hidrocentrali i një kishe lokale. Një kishë pa lutje është një kishë pa jetë, pa dritë, pa fuqi. Apostulli Pal shkroi “Lutuni pa pushim.” (1 Sel. 5:17).
Read More
9 Apr, 2017
Shërbesa e së Dielës
 • Sunday, 08:00 am - Sunday, 11:00 am
 • Kisha Reformuar Durres
 • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Adhurmi i Perëndisë Triunë është detyra më e rëndësishme e besimtarit.
Read More