Predikime

Predikimet e Fundit

Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. - Romakëve 10:17
[slz_portfolio_list layout=”layout-4″ show_category=”yes” show_meta_info=”yes” limit_post=”1″ list_category=”%5B%7B%7D%5D”]

Mesazhet më të shikuara

``Por këta ishin më fisnikë nga ndjenjat se ata të Thesalonikit dhe e pranuan fjalën me gatishmëri të madhe, duke i shqyrtuar çdo ditë Shkrimet për të parë nëse këto gjëra ishin ashtu.`` Veprat e Apostujve 17:11
[slz_portfolio_list column=”3″ show_category=”yes” show_meta_info=”yes” show_description=”no” pagination=”yes” limit_post=”6″ list_category=”%5B%7B%7D%5D”]