Predikime

Predikimet e Fundit

Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. - Romakëve 10:17
Mesazhi i Krishtlindjes 2015
Mesazhi i Krishtlindjes 2015
Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. – Ungjilli i Gjonit 3:16

Mesazhet më të shikuara

``Por këta ishin më fisnikë nga ndjenjat se ata të Thesalonikit dhe e pranuan fjalën me gatishmëri të madhe, duke i shqyrtuar çdo ditë Shkrimet për të parë nëse këto gjëra ishin ashtu.`` Veprat e Apostujve 17:11