Mendimet e Krishtit ne Kryq

  • on 15/04/2017

Mendimet e Krishtit ne Kryq

Gjoni 19:23-24 dhe Psalmi 22

Dhe ushtarët, mbasi e kishin kryqëzuar Jezusin, morën rrobat e tij dhe bënë katër pjesë, një pjesë për çdo ushtar, dhe tunikën. Por tunika ishte pa tegel, e endur një copë nga maja e deri në fund. 24 Prandaj ata i thanë njëri-tjetrit:

“Nuk e grisim, por hedhim short kujt t’i bjerë”; që të përmbushej Shkrimi, që thotë:

“I ndanë midis tyre rrobat e mia, dhe hodhën short për tunikën time”. Ushtarët, pra, i bënë këto gjëra.

 

I. Psalmi 22 dhe Krishti
II. Një Shpëtimtar i Përvuajtur
A. I Braktisur
B. I Shtypur
C. I Ekzekutuar
III. Një Shpëtimtar i Shpërblyer