Kontakti

Kontakti & Vendodhja

``Sepse nuk kemi këtu qytet të përhershëm, por kërkojmë atë që ka për të ardhur.`` - Hebrenjve 13:14
Kisha e Reformuar Ungjillore Durrës
Lagja 5, Rruga Kadri Pirro, Nr. 46, Durres.
pastori@kishareformuardurres.org
+35552200256 - +355675680089
http://www.kishareformuardurres.org
Ndihmesë:
Ndodhemi tek rrugica përballe ish-Rajonit te Policisë, godina e parë në të djathtë sapo futesh në rrugicë, kati i parë.

Formulari i Kontaktimit

``Prandaj ngushëlloni njeri tjetrin dhe ndërtoni njeri tjetrin ashtu sikur edhe bëni.`` - 1 Selanikasve 5:11