• on 27/04/2017

Jo-popullor: Mesazhi i Krishtërimit

Ky film përcjell një mesazh që është shumë i papërhapur në botë, por i cili tregon mënyrën e vetme për të njohur Zotin e vërtetë dhe për të pasur jetën e përjetshme.