12 Nov - 2017
Shërbesa e së Dielës
  • Sunday, 10:00 am - Sunday, 12:00 pm
  • Kalendari-Javor
  • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres
  • $0

Adhurmi i Perëndisë Triunë është detyra më e rëndësishme e besimtarit. Gjoni 4:23-24 thotë se Perëndia At kërkon adhurues që ta adhurojnë në Frymë e në të vërtetë. Teksa përgatiteni për këtë shërbesë adhurimi, kini si qëllim të jini një pjesëmarrës e jo një spektator. Njësohuni me këngët e adhurimit të bashkësisë (edhe nëse kënga është e panjohur); bashkohuni në dhënien e së dhjetës a ofertës së gëzueshme; lutuni përgjatë lutjes së Pastorit duke shtuar “Amen-in” tuaj (që nënkupton rënien dakort me kërkesat, rrëfimin e mëkatit, e adhurimin e lutjes); si dhe dëgjoni me kujdes Perëndinë tek flet përmes predikimit të Fjalës së Tij. Zoti ynë Sovran marrtë të gjithë lavdinë teksa ju e adhuroni atë sot në mënyrë aktive.

Internal Corporate Communications