Event Grid

Upcoming Event

The churches must learn humility as well as teach it
9 Apr, 2017
Shkolla e së Dielës
  • Sunday, 11:00 am - Sunday, 12:00 pm
  • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
19 Apr, 2017
Koha e Lutjes
  • Wednesday, 08:00 am - Wednesday, 20:00 pm
  • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
9 Apr, 2017
Shërbesa e së Dielës
  • Sunday, 08:00 am - Sunday, 11:00 am
  • Kisha Reformuar Durres
  • Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria