Event Category: Kalendari-Javor

09Apr - 2017
Shkolla e së Dielës
  • Apr 09, 2017 11:00 PM - Apr 09, 2017 12:00 PM
“Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën u shkruan për mësimin tonë, që me anë të këmbënguljes dhe të ngushëllimit të Shkrimeve, të kemi shpresë.” - Rom. 15:4
19Apr - 2017
Koha e Lutjes
  • Apr 19, 2017 08:00 AM - Apr 19, 2017 8:00 PM
Ora apo shërbesa e lutjes është çdo ditë të mërkure në orën 18 të mbrëmjes. Lutja është hidrocentrali i një kishe lokale. Një kishë pa lutje është një kishë pa jetë, pa dritë, pa fuqi. Apostulli Pal shkroi “Lutuni pa pushim.” (1 Sel. 5:17).
09Apr - 2017
Shërbesa e së Dielës
  • Apr 09, 2017 08:00 AM - Apr 09, 2017 11:00 PM
  • Kisha Reformuar Durres
Adhurmi i Perëndisë Triunë është detyra më e rëndësishme e besimtarit.