Event Category: Kalendari-Javor

12Nov - 2017
Shërbesa e së Dielës
  • Nov 12, 2017 10:00 AM - Nov 12, 2017 12:00 PM
Adhurmi i Perëndisë Triunë është detyra më e rëndësishme e besimtarit. Gjoni 4:23-24 thotë se Perëndia At kërkon adhurues që ta adhurojnë në Frymë e në të vërtetë.
12Nov - 2017
Shkolla e së Dielës
  • Nov 12, 2017 08:00 AM - Nov 12, 2017 1:00 PM
  • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres
“Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën u shkruan për mësimin tonë, që me anë të këmbënguljes dhe të ngushëllimit të Shkrimeve, të kemi shpresë.” - Rom. 15:4
07Nov - 2017
Koha e Lutjes
  • Nov 07, 2017 7:00 PM - Nov 08, 2017 8:00 PM
Ora apo shërbesa e lutjes është çdo ditë të mërkure në orën 18 të mbrëmjes. Lutja është hidrocentrali i një kishe lokale. Një kishë pa lutje është një kishë pa jetë, pa dritë, pa fuqi. Apostulli Pal shkroi “Lutuni pa pushim.” (1 Sel. 5:17).