Category: Video

Jo-popullor: Mesazhi i Krishtërimit
Ky film përcjell një mesazh që është shumë i papërhapur në botë, por i cili tregon mënyrën e vetme për të njohur Zotin e vërtetë dhe për të pasur jetën [...]
Read More
Katekizmi i Ri #14
Katekizmi A na krijoi Perëndia të paaftë për ta zbatuar ligjin e tij? Jo, por për shkak të mosbindjes së prindërve tanë të parë, Adamit dhe Evës, i gjithë krijimi [...]
Read More
PYETJA 11 E KATEKIZMIT TE RI
Çfarë na kërkon Perëndia në urdhërimin e gjashtë, të shtatë dhe të tetë? Të mos lëndojmë, urrejmë apo tregohemi armiqësorë me fqinjin tonë, por të jemi të duruar dhe paqësorë, [...]
Read More
PYETJA 10 E KATEKIZMIT TE RI
Katekizmi Çfarë na kërkon Perëndia në urdhërimin e katërt dhe të pestë? Së katërti, ditën e Sabatit të kalojmë kohë private dhe publike për të adhuruar Perëndinë, të çlodhemi nga [...]
Read More
PYETJA 9 E KATEKIZMIT TE RI
Katekizmi Çfarë na kërkon Perëndia në urdhërimin e parë, të dytë dhe të tretë? Së pari, që ta njohim dhe të besojmë në Perëndinë si i vetmi Perëndi i gjallë [...]
Read More
PYETJA 8 E KATEKIZMIT TE RI
Katekizmi Cili është ligji i Perëndisë i deklaruar në Dhjetë Urdhërimet? Nuk do të kesh asnjë perëndi tjetër përveç meje. Nuk do të bësh për veten tënde asnjë idhull në [...]
Read More
PYETJA 7 E KATEKIZMIT TE RI
Katekizmi Çfarë kërkon ligji i Perëndisë? Ligji i Perëndisë kërkon bindje personale të përsosur dhe të vazhdueshme; që ta duam Perëndinë me gjithë zemrën, shpirtin, mendjen dhe forcën tonë, dhe [...]
Read More