Category: Ungjilli Sipas Gjonit

Paqja e Krishtit
Pastaj në mbrëmje të po asaj dite, dita e parë e javës, ndërsa dyert e vendit ku qenë mbledhur dishepujt ishin të mbyllura nga frika e Judenjve, erdhi Jezusi dhe [...]
Read More
Mendimet e Krishtit ne Kryq
Gjoni 19:23-24 dhe Psalmi 22 Dhe ushtarët, mbasi e kishin kryqëzuar Jezusin, morën rrobat e tij dhe bënë katër pjesë, një pjesë për çdo ushtar, dhe tunikën. Por tunika ishte [...]
Read More
Bekimi i Madh – Gjoni 20:29
“Sepse më ke parë, Thoma, ti ke besuar; lum ata që nuk kanë parë dhe kanë besuar!” – Gjoni 20:29   Një prej karakteristikave interesante të Fjalës së Perëndisë është [...]
Read More
Arrestimi i Jezusit – Gjoni 18:3-11
  E Enjte e Urdhëresës së Madhe, 2016 Atëherë Juda mori një grup ushtarësh dhe rojat e dërguara nga krerët e priftërinjve dhe nga farisenjtë, erdhi atje me fenerë, pishtarë [...]
Read More
Idhujtaria e Adhurimit të Krishtit – Gjoni 12:12-19
Mesazhi i të Dielës së Palmave, 20 Mars 2016 “Të nesërmen, një turmë e madhe që kishte ardhur në festë, kur dëgjoi se Jezusi po vinte në Jeruzalem, 13 mori [...]
Read More
Dashuri e Përgjunjur – Gjoni 13:2-15
  Shpesh herë, veprat flasin më fort se fjalët. Gjithmonë aktet ekstreme, jo vetëm të tërheqin vëmendjen, por flasim më fort e më gjatë se çfarë do lloj fjalimi, a [...]
Read More
Ja, Mbreti Yt Vjen – Gjoni 12:12-19
“Vitin tjetër në Jerusalem!” Kjo ishte përshëndetja tradicionale e Judenjve të kohës së Krishtit, një përshëndetje që shprehte zellin dhe mallin që Judenjtë kishin për atdheun e tyre, dhe veçanërisht [...]
Read More
Ora e Birit Ka Ardhur – Gjoni 12:20-23
Dhe midis atyre që ishin ngjitur për të adhuruar gjatë festës ishin edhe disa Grekë. Ata, pra, iu afruan Filipit, që ishte nga Betsaida e Galilesë, dhe iu lutën duke [...]
Read More
Gjak dhe Ujë – Gjoni 19:31-37
Duke qenë se ishte dita e Përgatitjes, me qëllim që trupat të mos qëndronin në kryq të shtunën, sepse ajo e shtunë ishte një ditë me rëndësi të veçantë, Judenjtë [...]
Read More