Category: Teologjia Biblike

Një Studim Biblik mbi Shenjtërinë e Perëndisë
Perëndia është i Shenjtë Perëndia është i shenjtë (Zbul. 15:4 ; 1 Gjoni 1:5). Shenjtëria është vetë përsosmëria e natyrës Hyjnore. (Eksodi 15:11; Habakuku 1:13). Shenjtëria e tij është e [...]
Read More
Kisha dhe Izraeli
Në fillim, Perëndia krijoi Adamin dhe Evën për të qenë një komunitet adhuruesish, për të qenë Kisha e Perëndisë. Ai do të ishte Perëndia i tyre dhe i fëmijëve të [...]
Read More