Category: Pashke 2015

Dashuri e Përgjunjur – Gjoni 13:2-15
  Shpesh herë, veprat flasin më fort se fjalët. Gjithmonë aktet ekstreme, jo vetëm të tërheqin vëmendjen, por flasim më fort e më gjatë se çfarë do lloj fjalimi, a [...]
Read More
Ja, Mbreti Yt Vjen – Gjoni 12:12-19
“Vitin tjetër në Jerusalem!” Kjo ishte përshëndetja tradicionale e Judenjve të kohës së Krishtit, një përshëndetje që shprehte zellin dhe mallin që Judenjtë kishin për atdheun e tyre, dhe veçanërisht [...]
Read More
Kuptimi i Ngjalljes së Krishtit
Qoftë bekuar Perëndia edhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, i cili me anë të mëshirës së tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë me anë të [...]
Read More
Gjak dhe Ujë – Gjoni 19:31-37
Duke qenë se ishte dita e Përgatitjes, me qëllim që trupat të mos qëndronin në kryq të shtunën, sepse ajo e shtunë ishte një ditë me rëndësi të veçantë, Judenjtë [...]
Read More