Category: Pashka 2017

Paqja e Krishtit
Pastaj në mbrëmje të po asaj dite, dita e parë e javës, ndërsa dyert e vendit ku qenë mbledhur dishepujt ishin të mbyllura nga frika e Judenjve, erdhi Jezusi dhe [...]
Read More
Mendimet e Krishtit ne Kryq
Gjoni 19:23-24 dhe Psalmi 22 Dhe ushtarët, mbasi e kishin kryqëzuar Jezusin, morën rrobat e tij dhe bënë katër pjesë, një pjesë për çdo ushtar, dhe tunikën. Por tunika ishte [...]
Read More
Ora e Birit Ka Ardhur – Gjoni 12:20-23
Dhe midis atyre që ishin ngjitur për të adhuruar gjatë festës ishin edhe disa Grekë. Ata, pra, iu afruan Filipit, që ishte nga Betsaida e Galilesë, dhe iu lutën duke [...]
Read More