Category: Pashka 2016

Bekimi i Madh – Gjoni 20:29
“Sepse më ke parë, Thoma, ti ke besuar; lum ata që nuk kanë parë dhe kanë besuar!” – Gjoni 20:29   Një prej karakteristikave interesante të Fjalës së Perëndisë është [...]
Read More
Arrestimi i Jezusit – Gjoni 18:3-11
  E Enjte e Urdhëresës së Madhe, 2016 Atëherë Juda mori një grup ushtarësh dhe rojat e dërguara nga krerët e priftërinjve dhe nga farisenjtë, erdhi atje me fenerë, pishtarë [...]
Read More
Idhujtaria e Adhurimit të Krishtit – Gjoni 12:12-19
Mesazhi i të Dielës së Palmave, 20 Mars 2016 “Të nesërmen, një turmë e madhe që kishte ardhur në festë, kur dëgjoi se Jezusi po vinte në Jeruzalem, 13 mori [...]
Read More
1. Idhujtaria e Adhurimit të Krishtit – Gjoni 12:12-19
Mesazhi i të Dielës së Palmave, 20 Mars 2016 “Të nesërmen, një turmë e madhe që kishte ardhur në festë, kur dëgjoi se Jezusi po vinte në Jeruzalem, 13 mori [...]
Read More