Category: Një i Krishterë i shëndetshëm në një Kishë të shëndetshme

03-Populli i Librit
“Bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues, që gënjejnë vetveten. 23 Sepse nëse dikush është dëgjues i fjalës dhe jo bërës, ai i përngjan një njeriu që e shikon [...]
Read More
02-Tre shenjat dalluese të një kishe të vërtetë
Çuditërisht, dhe ndoshta edhe fatkeqësisht, Kisha e tre shekujve të fundit është kthyer në një realitet interesant për studiuesit, në një burim dhembjesh si edhe bekimesh për besimtarët, dhe një [...]
Read More
01-Çështje Shëndetësore
Hebrenjve 10:23-27 Sot fillojmë me një seri të re mesazhesh, të titulluara “Një i Krishterë i shëndetshëm në një Kishë të shëndetshme.” Përse kjo nismë nga ana e pastorit tuaj? [...]
Read More