Category: Libri i Ruthit

01. Hyrje: Rëndësia e Librit të Ruthit
Libri i Ruthit është një prej librave më të vjetër të Dhiatës së Vjetër. Ngjarjet e saj ndodhën mbi tre mijë e treqind vite më parë. E megjithatë temat e [...]
Read More
Events