Category: Letra e Filipianëve

Të Jetuarit-Krishti!
“Sepse për mua të jetuarit është Krishti dhe të vdekurit fitim.” Fil.1:21 Vargu që shtrihet përpara nesh për studim sot, është një prej deklaratave më madhështore, më sublime, dhe më [...]
Read More
02-Ungjilli Vjen në Evropë
Pali zgjodhi Silën dhe u nis, pasi vëllezërit e lanë në hir të Perëndisë. 41 Dhe përshkoi Sirinë dhe Kilikinë, duke i forcuar kishat. 1 Dhe ai arriti në Derbë dhe [...]
Read More
01-Nevoja Jonë Për Letrën drejtuar Filipianëve
Përse duhet që të Krishterët sot të studiojnë Letrën e Palit drejtuar të besimtarëve të Kishës në Filipi, një letër që u shkrua rreth vitit 60 Pas Krishtit? Përse duhet [...]
Read More