Category: Krishtlindja

Fjala u bë Mish
Festimet tona të Krishtlindjeve janë si eksodi i Izraelit nga Egjipti. Ajo ishte një shpërngulje e lavdishme. Lavdia e Izraelit ishte lavdia e Perëndisë në mesin e tyre nëpërmjet tabernakullit [...]
Read More
Lavdia e Krishtlindjes
“Lavdi Perëndisë në vendet më të larta, dhe paqe mbi tokë njerëzve mbi të cilët qëndron mirëdashja e tij!” (Luka 2:14) Sot njerëzit janë dyshues kundrejt çdo lloj lajmi, mesazhi, [...]
Read More
Shpalosja dhe Prova e Dashurisë së Perëndisë
 Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Gjoni 3:16 Siç [...]
Read More
Eja, Eja Emanuel
EJA, EJA, EMANUEL është një prej himneve më të njohura që këndohet zakonisht nëpër shërbesat e kishave gjatë periudhës së Krishtlindjeve. Ky himn vjen nga periudha e Mesjetës së Hershme, [...]
Read More
Mesazhi i Krishtlindjes! Një Festë dhe një Ftesë
Gëzuar Krishtlindjen! Ky është urimi i zakonshëm çdo vit në këtë sezon, për të gjithë ata që e quajnë veten të Krishterë, që i besojnë Fjalës së Perëndisë, që i [...]
Read More
Një Bir Unik
Gjoni dëshmoi për të dhe thirri duke thënë: “Ky është ai, për të cilin thashë: ‘Ai që vjen pas meje më ka paraprirë, sepse ishte përpara meje’”. 16 Dhe ne [...]
Read More