Category: Kenget e Krishtlindjes

Shpalosja dhe Prova e Dashurisë së Perëndisë
 Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Gjoni 3:16 Siç [...]
Read More
Eja, Eja Emanuel
EJA, EJA, EMANUEL është një prej himneve më të njohura që këndohet zakonisht nëpër shërbesat e kishave gjatë periudhës së Krishtlindjeve. Ky himn vjen nga periudha e Mesjetës së Hershme, [...]
Read More