Category: Katekumeni

Pyetja 1: Cili është synimi përfundimtar i njeriut?
Pyetja 1: Cili është synimi përfundimtar i njeriut? Përgjigja: Synimi përfundimtar i njeriut është të lavdërojë Perëndinë dhe të gjejë kënaqësinë në Të. Katekizmi i Shkurter i Westminsterit      Me [...]
Read More
KSW 2: Çfarë standardi na ka dhënë Perëndia për të na drejtuar si ta lavdërojmë…
Pyetja 2: Çfarë standardi na ka dhënë Perëndia për të na drejtuar si ta lavdërojmë dhe të gjejmë kënaqësinë në Të? Përgjigja: Fjala e Perëndisë, e përmbajtur në Shkrimet e [...]
Read More