Category: Katekizmi i Ri

Katekizmi # 18
Katekizmi A do ta lërë Perëndia mosbindjen dhe idhujtarinë tonë të pandëshkuar? Jo, çdo mëkat është kundër sovranitetit, shenjtërisë, mirësisë dhe ligjit të drejtë të Perëndisë. Perëndia është me të [...]
Read More
Katekizmi # 17
Katekizmi Çfarë është idhujtaria? Idhujtaria është të besuarit në gjërat e krijuara dhe jo në Krijuesin për shpresën, lumturinë, rëndësinë dhe sigurinë tonë. Vargu Biblik – Romakëve 1:21, 25 Sepse, [...]
Read More
Katekizmi # 16
Katekizmi Çfarë është mëkati? Mëkati është mohimi apo injorimi i Perëndisë në botën që Ai krijoi, rebelimi kundër Tij duke jetuar pa e konsideruar Atë, të mos jesh apo bësh [...]
Read More
Katekizmi # 15
Katekizmi Përderisa askush nuk mund ta respektojë dot ligjin, cili është qëllimi i tij? Përgjigje: Që ne të njohim natyrën e shenjtë dhe vullnetin e Perëndisë si dhe natyrën mëkatare [...]
Read More
Katekizmi i Ri #14
Katekizmi A na krijoi Perëndia të paaftë për ta zbatuar ligjin e tij? Jo, por për shkak të mosbindjes së prindërve tanë të parë, Adamit dhe Evës, i gjithë krijimi [...]
Read More
Katekizmi i Ri # 13
Katekizmi A mund ta zbatojë ndokush ligjin e Perëndisë në mënyrë të përsosur? Qysh prej rënies në mëkat, asnjë qenie njerëzore nuk ka qenë në gjendje ta zbatojë ligjin e [...]
Read More
Katekizmi i Ri #12
Katekizmi Çfarë na kërkon Perëndia në urdhërimin e  nëntë dhe të dhjetë? Së nënti, që të mos gënjejmë apo mashtrojmë, por të flasim të vërtetën në dashuri. Së dhjeti, që [...]
Read More
PYETJA 11 E KATEKIZMIT TE RI
Çfarë na kërkon Perëndia në urdhërimin e gjashtë, të shtatë dhe të tetë? Të mos lëndojmë, urrejmë apo tregohemi armiqësorë me fqinjin tonë, por të jemi të duruar dhe paqësorë, [...]
Read More
PYETJA 10 E KATEKIZMIT TE RI
Katekizmi Çfarë na kërkon Perëndia në urdhërimin e katërt dhe të pestë? Së katërti, ditën e Sabatit të kalojmë kohë private dhe publike për të adhuruar Perëndinë, të çlodhemi nga [...]
Read More
PYETJA 9 E KATEKIZMIT TE RI
Katekizmi Çfarë na kërkon Perëndia në urdhërimin e parë, të dytë dhe të tretë? Së pari, që ta njohim dhe të besojmë në Perëndinë si i vetmi Perëndi i gjallë [...]
Read More