Category: Galatasve

Dëshira dhe Lutja e një Pastori – Galatasve 4:12-20
O vëllezër, bëhuni si unë, sepse edhe unë jam si ju; ju lutem, o vëllezër, ju s’më keni bërë asnjë të keqe. 13 Dhe ju e dini se në të [...]
Read More
Events