Category: Darka e Zotit

Simbolikat e Darkës së Zotit
   Dhe ndërsa po hanin, Jezusi mori bukën, e bekoi, e theu, dhe ua dha dishepujve dhe tha: “Merrni, hani; ky është trupi im”.–Mateu 26:26 Çdo veprim i Krishtit ka [...]
Read More
Events