Category: Kredoja e Apostujve

Vuajti Nën Pontin Pilat
Nga djepi në varr, kaq shpejt e kalon Kredoja e Apostujve jetën e Jezusit. Ajo kapërcen shërbesën publike të tij, mrekullitë, predikimet, udhëtimet e marrëdhëniet e tij me dishepujt, dhe [...]
Read More
Unë Besoj në…Birin e Tij të Parëlindur
Përse Kredoja e Apostujve përdor shprehjen “Birin e tij të vetëmlindur?” A nuk gjejmë në Bibël të thuhet se engjëjt janë bij të Perëndisë (shiko Jobin 1:6 se bashku me [...]
Read More
Unë Besoj në…Krishtin
Dhe Simon Pjetri duke u përgjigjur tha: “Ti je Krishti, Biri i Perëndisë të gjallë”. Mateu 16:16 Shumë njerëz, gabimisht, mendojnë se fjala Krisht është mbiemri i Jezusit të Nazaretit, [...]
Read More
Unë Besoj në…Jezus
Ose Jezusi është i vetmi Shpëtimtar, i përsosuri Shpëtimtar, i mjaftueshmi Shpëtimtar, i vetmi ngushëllim për ty si në jetë ashtu edhe në vdekje, ose Jezusi nuk është për ty [...]
Read More
Unë Besoj në Perëndinë…Atin
Besimi i Krishterë mbi Perëndinë mund të përmblidhet vërtetësish në këtë frazë të Kredos: ‘Unë besoj në Perëndinë, Atin!’ Kjo frazë shpreh marrëdhënien që ka Perëndia At me gjithçka që [...]
Read More
Unë Besoj në Perëndinë (iv)
(Artikulli ne PDF) “Bëhuni imitues të Perëndisë!” Ç’thirrje e jashtëzakonshme. Shembulli i çdo të Krishteri duhet të jetë vetë Perëndia i Gjallë e Triune. Imitoni Atin, bëni siç bëri Krishti, [...]
Read More
Unë Besoj në Perëndinë (iii)…
J.B. Phillips, një studiues dhe teolog i Universitetit të Kembrixhit, botoi një libër në 1952, me titullin Your God is Too Small (Perëndia yt është tepër i vogël). Libri është [...]
Read More
Une Besoj Ne Perendine…(ii)
“UNÉ JAM AI QÉ JAM,” ai na ka zbuluar një numër cilësish, apo siç njihen teknikisht nga teologët dhe studiuesit e Biblës, një numër atributesh.
Read More
Unë Besoj në Perëndinë…(i)
(Artikulli ne PDF) Çfarë duhet të kuptojmë kur, së bashku me Kishën e të gjithë kohërave, deklarojmë “Unë besoj në Perëndinë…”? A mos është kjo thjesht një aleancë që ne [...]
Read More
Unë Besoj (II)…
(Artikulli ne PDF) Besimi i vërtetë nuk është vetëm një njohuri e sigurt, me të cilën unë e mbaj si të vërtetë gjithçka që Perëndia na ka zbuluar neve në [...]
Read More