Category: 5 Solat e Reformacionit

10 – Soli Deo Gloria (II): E Tërë Lavdia Vetën Perëndisë
  “Pra, nëse hani, nëse pini, nëse bëni ndonjë gjë tjetër, të gjitha t’i bëni për lavdinë e Perëndisë” (1 Korintasve. 10:31). Përse Duhet të Lavdërojmë Perëndinë? Soli Deo Gloria. [...]
Read More
09 – Soli Deo Gloria (I): E tërë lavdia vetën Perëndisë
Për hir të emrit tim do ta shtyj për më vonë zemërimin tim, dhe për hir të lavdisë sime do ta frenoj që të mos të të shfaros. 10 Ja, [...]
Read More
08 – Solus Christus (II): Supremacia e Krishtit mbi Gjithçka
Si mund të qëndrojë i drejtë, njeriu mëkatar përpara Perëndisë? Si mund të bëhet i pranueshëm për të? Si mund të jetojë? Të tëra këto pyetje, dhe madje edhe çdo [...]
Read More
07 – Solus Christus (I): Supremacia e Krishtit
Sot unë do të fokusohem në faktin që vetëm Krishti është Ndërmjetësi ndërmjet Perëndisë dhe Njeriut. Së pari unë do të fokusohem me arsyem përse është e mundur që Krishti [...]
Read More
06 – Sola Fide: Vetëm Përmes Besimit (II)
Shfajësimi Vetëm përmes Besimit në Drejtësinë e Krishtit Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e [...]
Read More
05 – Sola Fide: Vetëm Përmes Besimit (I)
Shfajësimi Vetëm përmes Besimit në Drejtësinë e Krishtit “Si mund të bëhet njeriu mëkatar i drejtë përpara Perëndisë së Shenjtë?” është pyetja ekzistencialiste më e rëndësishme e qenies njerëzore. Si [...]
Read More
04 – Solia Gratia: Vetem Nga Hiri
Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë, 9 jo nga vepra, që të mos [...]
Read More
03 – Sola Scriptura (III): Vetem Shkrimi
Vetëm Shkrimi është i dhënë me frymëzimin nga Perëndia. Vetëm Shkrimi ka autoritet mbi çështjet e besimit dhe të jetës së Krishterë. Vetëm Shkrimi është i pagabimtë dhe i pagabueshëm. [...]
Read More
02 – Sola Scriptura (II): Vetem Shkrimi
16 i gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, 17 që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, [...]
Read More
01 – Sola Scriptura (I): Vetem Shkrimi
16 i gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, 17 që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, [...]
Read More