Category: 5 Solat e Reformacionit

Sola Scriptura (III) – Vetem Shkrimi
Vetëm Shkrimi është i dhënë me frymëzimin nga Perëndia. Vetëm Shkrimi ka autoritet mbi çështjet e besimit dhe të jetës së Krishterë. Vetëm Shkrimi është i pagabimtë dhe i pagabueshëm. [...]
Read More
Solus Christus (II) – Supremacia e Krishtit mbi Gjithçka
Si mund të qëndrojë i drejtë, njeriu mëkatar përpara Perëndisë? Si mund të bëhet i pranueshëm për të? Si mund të jetojë? Të tëra këto pyetje, dhe madje edhe çdo [...]
Read More
Sola Fide – Vetëm Përmes Besimit (II)
Shfajësimi Vetëm përmes Besimit në Drejtësinë e Krishtit Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e [...]
Read More
Sola Fide – Vetëm Përmes Besimit (I)
Shfajësimi Vetëm përmes Besimit në Drejtësinë e Krishtit “Si mund të bëhet njeriu mëkatar i drejtë përpara Perëndisë së Shenjtë?” është pyetja ekzistencialiste më e rëndësishme e qenies njerëzore. Si [...]
Read More
Solia Gratia-Vetem Nga Hiri
Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë, 9 jo nga vepra, që të mos [...]
Read More
Solus Christus (I): Supremacia e Krishtit
Sot unë do të fokusohem në faktin që vetëm Krishti është Ndërmjetësi ndërmjet Perëndisë dhe Njeriut. Së pari unë do të fokusohem me arsyem përse është e mundur që Krishti [...]
Read More
Sola Scriptura (II) – Vetem Shkrimi
16 i gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, 17 që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, [...]
Read More
Sola Scriptura (I) – Vetem Shkrimi
16 i gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, 17 që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, [...]
Read More
Events