Category: 1 Pjetrit

Kuptimi i Ngjalljes së Krishtit
Qoftë bekuar Perëndia edhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, i cili me anë të mëshirës së tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë me anë të [...]
Read More
Events