Author: Albert

Një Studim Biblik mbi Shenjtërinë e Perëndisë
Perëndia është i Shenjtë Perëndia është i shenjtë (Zbul. 15:4 ; 1 Gjoni 1:5). Shenjtëria është vetë përsosmëria e natyrës Hyjnore. (Eksodi 15:11; Habakuku 1:13). Shenjtëria e tij është e [...]
Read More
Shërbesa e Lutjes
Çdo kishë biblike, me një jetë reale shpirtërore me Krishtin, ka në qendër të saj jo vetëm shërbesën e Fjalës, por edhe shërbesën e lutjes, që shumë kisha kanë diku [...]
Read More
Krishti, Ndërtuesi i Mbretërisë!
  Krishti po ndërton kishën e tij. Ai po përmbush qëllimet e tij të shenjta. Të gjitha autoritetet në qiell dhe në tokë janë të tijat (Mt 28:18). Prandaj, mbretëria [...]
Read More
Në Shërbim të Tjetrit
Apostulli Pjetër tha: “Gjithsecili le ta vërë në shërbim të tjetrit dhuntinë që ka marrë, si kujdestarë të mirë të hirit të shumë-anshëm të Perëndisë” (1 Pjetrit 4:10). Perëndia i [...]
Read More
Si mund të kthehet Dita e Zotit në kënaqësi?
Në rast se e përmban këmbën që të mos dhunosh të shtunën, në rast se nuk kryen punët e tua gjatë ditës sime të shenjtë, në rast se e quan [...]
Read More
Bekimi i Ditës së Zotit
Në rast se e përmban këmbën që të mos dhunosh sabatin, në rast se nuk kryen punët e tua gjatë ditës sime të shenjtë, në rast se e quan sabatin [...]
Read More
Fjala u bë Mish
Festimet tona të Krishtlindjeve janë si eksodi i Izraelit nga Egjipti. Ajo ishte një shpërngulje e lavdishme. Lavdia e Izraelit ishte lavdia e Perëndisë në mesin e tyre nëpërmjet tabernakullit [...]
Read More
10 Arsye për të lexuar Biblën çdo ditë!
Leximi i Biblës na tregon karakterin e Perëndisë. Bibla është burimi ynë përfundimtar për përgjigjet e pyetjeve tona mbi Perëndinë. “Perëndia, mbasi u foli së lashti shumë herë dhe në [...]
Read More
Lavdia e Krishtlindjes
“Lavdi Perëndisë në vendet më të larta, dhe paqe mbi tokë njerëzve mbi të cilët qëndron mirëdashja e tij!” (Luka 2:14) Sot njerëzit janë dyshues kundrejt çdo lloj lajmi, mesazhi, [...]
Read More