Katekizmi # 18
Katekizmi A do ta lërë Perëndia mosbindjen dhe idhujtarinë tonë të pandëshkuar? Jo, çdo mëkat është kundër sovranitetit, shenjtërisë, mirësisë dhe ligjit të drejtë të Perëndisë. Perëndia është me të [...]
Read More
Katekizmi # 17
Katekizmi Çfarë është idhujtaria? Idhujtaria është të besuarit në gjërat e krijuara dhe jo në Krijuesin për shpresën, lumturinë, rëndësinë dhe sigurinë tonë. Vargu Biblik – Romakëve 1:21, 25 Sepse, [...]
Read More
Katekizmi # 16
Katekizmi Çfarë është mëkati? Mëkati është mohimi apo injorimi i Perëndisë në botën që Ai krijoi, rebelimi kundër Tij duke jetuar pa e konsideruar Atë, të mos jesh apo bësh [...]
Read More
Psalmi 3 per këndim
Psalmi në audio. Zbrite këtu (me right click). Teksti dhe akordet në PDF –  Psalmi 3 Partitura muzikore ne PDF – Southwell (Daman) O Zot, sa’t shumt’ armiqt’ që ngrihen kundra nesh shum’ [...]
Read More
Katekizmi # 15
Katekizmi Përderisa askush nuk mund ta respektojë dot ligjin, cili është qëllimi i tij? Përgjigje: Që ne të njohim natyrën e shenjtë dhe vullnetin e Perëndisë si dhe natyrën mëkatare [...]
Read More
Jo-popullor: Mesazhi i Krishtërimit
Ky film përcjell një mesazh që është shumë i papërhapur në botë, por i cili tregon mënyrën e vetme për të njohur Zotin e vërtetë dhe për të pasur jetën [...]
Read More
Katekizmi i Ri #14
Katekizmi A na krijoi Perëndia të paaftë për ta zbatuar ligjin e tij? Jo, por për shkak të mosbindjes së prindërve tanë të parë, Adamit dhe Evës, i gjithë krijimi [...]
Read More
Events