Katekizmi # 15
Katekizmi Përderisa askush nuk mund ta respektojë dot ligjin, cili është qëllimi i tij? Përgjigje: Që ne të njohim natyrën e shenjtë dhe vullnetin e Perëndisë si dhe natyrën mëkatare [...]
Read More
Jo-popullor: Mesazhi i Krishtërimit
Ky film përcjell një mesazh që është shumë i papërhapur në botë, por i cili tregon mënyrën e vetme për të njohur Zotin e vërtetë dhe për të pasur jetën [...]
Read More
Katekizmi i Ri #14
Katekizmi A na krijoi Perëndia të paaftë për ta zbatuar ligjin e tij? Jo, por për shkak të mosbindjes së prindërve tanë të parë, Adamit dhe Evës, i gjithë krijimi [...]
Read More
Paqja e Krishtit
Pastaj në mbrëmje të po asaj dite, dita e parë e javës, ndërsa dyert e vendit ku qenë mbledhur dishepujt ishin të mbyllura nga frika e Judenjve, erdhi Jezusi dhe [...]
Read More
Mendimet e Krishtit ne Kryq
Gjoni 19:23-24 dhe Psalmi 22 Dhe ushtarët, mbasi e kishin kryqëzuar Jezusin, morën rrobat e tij dhe bënë katër pjesë, një pjesë për çdo ushtar, dhe tunikën. Por tunika ishte [...]
Read More
Buletini per 9 Prill 2017
Buletini i Sherbeses se Adhurimit per diten e Diel, 9 Prill 2017.
Read More
Krishti: Udha, e Vërteta dhe Jeta
Një teolog i vjetër ka thënë që Perëndia shpesh vepron kështu: kur ne mëkatojmë më shumë kundër tij, ai qëndron gati për të na dhënë mëshirat më të mëdha. Dhe ai [...]
Read More
Bekimi i Madh – Gjoni 20:29
“Sepse më ke parë, Thoma, ti ke besuar; lum ata që nuk kanë parë dhe kanë besuar!” – Gjoni 20:29   Një prej karakteristikave interesante të Fjalës së Perëndisë është [...]
Read More
Events