KATËR LIGJET SHPIRTËRORE

A KENI DËGJUAR PËR KATËR LIGJET SHPIRTËRORE?

Ashtu siç ekzistojnë ligje fizike që rregullojnë funksionimin fizik të gjithësisë, ashtu ekzistojnë edhe ligje shpirtërore që rregullojnë marrëdhënien tënde me Perëndinë.

 

Te Duhet NJe Avokat

Ti mund të pyesësh: “Si është e mundur? Unë nuk kam bërë asnjë krim!

 

Kush është Jezus Krishti?

Një përgjigje e shkurtër e pyetjes më të rëndësishme për jetën tënde!

 

ÇFARË ËSHTË NJË I KRISHTERË?

“I gjallë prej së vdekurish.”

Bibla ka shumë mënyra se si e përshkruan apo e përkufizon se çfarë është një i Krishterë.

 

PAQE E MENDJES NË NJË BOTË TË PAQËNDRUESHME

Gjetja e paqes së brendshme

Në kohë të pasigurta, si mund të kesh paqe të mendjes në vend të shqetësimit dhe ankthit.

 

5 Solat e Reformacionit

Identiteti Yne Protestant / Ungjillor

5 Solat janë identiteti juaj, janë thelbi dhe përmbledhja e asaj që ju duhet të besoni e jetoni.