Mirë Se Vini Në Hapësirën Tonë Dixhitale!

``Të njohim Krishtin & Ta bëjmë Krishtin të njohur.``

Identiteti Ynë

Ne jemi një kishë e krishterë, ungjillore, dhe me një identitet të vjetër historik dhe teologjik në vazhdën e Reformacionit protestant Evropian.

Kisha e Reformuar Ungjiiloore Durrës është një bashkësi besimtarësh të Krishterë të cilët duan, adhurojnë dhe i shërbejnë Perëndisë Triune në emër të Zotit Jezus Krisht pasi ishte Ai i pari që na deshi ne. Për këtë arsye ne ekzistojmë për lavdinë e Perëndisë dhe për të ofruar dhe shtrirë fuqinë transformuese të Ungjillit të Perëndisë në këtë qytet dhe kudo. Ne jemi një Kishë e Krishterë, Ungjillore apo Protestante e Reformuar.

Audio-mesazhi i Javës

Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. - Romakëve 10:17

Dishepulluar për Mbretërinë e Qiejve (Mateu 13:51-52)

Albert J. Kona, 11/02/2018
Pjesë e serisë Shembelltyrat e Mbreterise, predikuar në Sherbesën e Paradites

Jezusi u tha atyre: “A i kuptuat të gjitha këto?”. Ata i thanë: “Po, Zot”. 52 Dhe ai u tha atyre: “Prandaj çdo skrib, që është mësuar për mbretërinë e qiejve i ngjan zotit të shtëpisë që nxjerr jashtë nga thesari i vet gjërat e reja dhe të vjetra”. – Mateu 13:51-52

1. Rëndësia e Kuptimit të Thesareve të Perëndisë

2. Roli i Administratorëve të Thesareve të Perëndisë

Adobe Acrobat

Buletini Liturgjik i Javës

``Perëndia është Frymë, dhe ata që e adhurojnë duhet t'a adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën`` - Gjoni 4:24

Katekizmi i Javës

``Por ti shpall ato që përkojnë me doktrinën e shëndoshë`` - Titi 2:1

Video-mesazhi i Javës

``Por ti shpall ato që përkojnë me doktrinën e shëndoshë`` - Titi 2:1

ARTIKUJ KRYESORE

``transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj`` - Romakëve 12:2

AKTIVITETET JAVORE

``pa hequr dorë nga të mbledhurit bashkë tonin...por të nxisim njeri tjetrin`` - Hebrenjve 10:25
12 Nov, 2017
Shërbesa e së Dielës
  • Sunday, 10:00 am - Sunday, 12:00 pm
  • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres
Adhurmi i Perëndisë Triunë është detyra më e rëndësishme e besimtarit. Gjoni 4:23-24 thotë se Perëndia At kërkon adhurues që ta adhurojnë në Frymë e në të vërtetë.
12 Nov, 2017
Shkolla e së Dielës
  • Sunday, 08:00 am - Sunday, 13:00 pm
  • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres
  • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres, Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
“Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën u shkruan për mësimin tonë, që me anë të këmbënguljes dhe të ngushëllimit të Shkrimeve, të kemi shpresë.” - Rom. 15:4
7 Nov, 2017
Koha e Lutjes
  • Tuesday, 19:00 pm - Wednesday, 20:00 pm
  • Kisha Ungjillore e Reformuar Durres, Rruga Kadri Pirro, Durrës, Durrës County, Shqipëria
Ora apo shërbesa e lutjes është çdo ditë të mërkure në orën 18 të mbrëmjes. Lutja është hidrocentrali i një kishe lokale. Një kishë pa lutje është një kishë pa jetë, pa dritë, pa fuqi. Apostulli Pal shkroi “Lutuni pa pushim.” (1 Sel. 5:17).